РАЧНА КОЛИЧКА  • -Корито 60 литри
    -Носивост 130 кг
    -Маса на количка 13 кг