Чудо во пластика! Oваа количка е задолжителна за  работниците кои работат на патишта и земјоделците. Погодна за најтешките работа.
ГРАДЕЖНА КОЛИЧКА