РАЧНА ГРАДЕЖНА КОЛИЧКА 100
Чудо во пластика! Oваа количка е задолжителна за  работниците кои работат на патишта и земјоделците. Погодна за најтешките работи.