МЕШАЛКА ЗА БЕТОН ЦE 350

Височина (мм) 1560
Должина: (mm) 1760
Ширина: (мм) 950
Тежина (kg) 200
Волумен: (ј) 350
Работа волумен: (ј) 290
Приклучна моќ (V) 230

Моќност kW 1,1

Миксер, CE 350 е за професионална употреба и е дизајниран да ги подготви градежни смеси. Таа има стабилна - фиксна рамка и тркала со метални раб. Затварање и празнење е можно со педалата и управувачот.