KARROCE DORE PER NDERTIM 100

Një mrrekulli në plastikë!
Kjo karrocë dore është një
domosdoshmëri për punëtorët
rrugor dhe bujqësorë.
I përshtatshëm për punë të rëndë.