PER NE

Kompania "EUROMIKSER" nga Tetova, qe nga viti 1992 profesionalisht merret me shitjen e të të gjitha llojeve të përzirësve betoni dhe karrocave dore. Kompania është i vetmi distributor dhe i vetmi servis për Maqedoni që është i autorizuar për përzierëset betoni të ALTRADE LIV-it nga Sllovenia, të prodhimeve të BELLE GROUP-it nga Anglia dhe të FORT-it nga Hollanda.
"EUROMIKSER" është vendosur në Tetovë, por produktet tanë mund të gjenden edhe në më shumë se 400 vendshitjeje në të gjitha qytetet e Maqedonisë, me një qëllim të vetëm për të jemi sa më afër klientëve tanë. Pra, me krenari mund të themi se nuk ka asnjë kompani të ndërtimit në shtetin tonë e cila nuk i ka përdorur produktet tanë, njëkohësisht cilësia e jashtëzakonshme dhe çmimet shumë të favorshëm kanë mundësuar produktet e "EUROMIKSER"-it të gjenden edhe në shumë vendshitjeje në Shqipëri.
Disponojmë me miksera të të gjitha llojeve dhe madhësive për përgatitjen e betonit, të cilët mund t`i plotësojë nevojat e blerësëve të produkteve tanë, pavarësisht a bëhet fjalë për kompanitë e ndërtimit ose për personat privatë. Motoja jonë është se suksesi i kompanisë është njëkohësisht edhe sukses i të klientëve tanë. Për të gjithë produktet sigurojmë servis dhe pjesë këmbimi.
Shitja jonë rritet nga dita në ditë.
Ecjen e suksesshme e "EUROMIKSER"-it në tregun e ndërtimit në Maqedoni dhe në vendet fqinje ne planifikojmë ta vazhdojmë me prodhimin e vetë të përzierësve dhe karrocave betoni, dhe për atë arsye ne ofrojmë partneritet të të gjithë investitorëve dhe konsulentëve të interesuarë të huaj.
"EUROMIKSER" - emri i besimit dhe i cilësisë.
Drejtor : Musa Kamberi

COMPANY